GRUPA III : 11 - 12 lat

SEMESTR ZIMOWY 2022/2023

Godzina -  12.30 - 13.30      Miejsce - Al. prof. S. Kaliskiego 7, bud. Auditorium Novum, aula

Wykład inauguracyjny - gość specjalny

„Od przedszkola do konstruktora - czyli jak to zbudować” -  wykład poprowadzi mgr inż. Izabela Kasprzyk z Wydziału Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska.

Informacja wkrótce

Informacja wkrótce

FERIE ZIMOWE