Kontakt

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-790 Bydgoszcz, pokój A100 

mail. mlodyodkrywca@pbs.edu.pl

Koordynatorzy:

Ewa Adamowicz tel. 52 374 92 74                              Magdalena Kozłowska  tel. 52 374 93 29