NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Rejestracja na Politechikę Bydgoską Młodego Odkrywcy prowadzona jest we wrześniu. Żeby zapisać dziecko należy wejść na stronę internetową www.odkrywcy.pbs.edu.pl i wypełnić formularz rejestracji on-line, a następnie dokonać przelewu na konto PBMO (Przelewy24).

Zjazdy odbywają się raz w miesiącu - w sobotę - tak, aby nie kolidowało to dzieciom z zajęciami szkolnymi. Terminarz wykładów podany jest na stronie internetowej.

Tak. Każdorazowa rejestracja dziecka na kolejne lata studiów jest połączona z dokonaniem opłaty za czesne.

Opłata za cały rok akademicki (od października do czerwca) wynosi 200 zł.

W ramach opłaty poza uczestnictwem w zajęciach (wykłady, warsztaty) dzieci otrzymują pakiet startowy PBMO (indeks, zeszyt, długopis i upominek).

Nie, dzieci nie zdają egzaminów. Zbierają zaliczenia – pieczątki za udział w wykładach i warsztatach.